ขาแขวนโปรเจคเตอร์ vertex LHG-08 free shipping

1,150.00 ฿

  • ขาแขวนโปรเจคเตอร์
  • ความยาว 46 ซ.ม. ปรับความยาวได้สูงสุด 83 ซ.ม.
  • รองรับขาต่อเพิ่มความยาว (Extension Tube) แบบ 70 ซม.
  • (ความยาว 123-153 ซม.) และ 120 ซม. (ความยาว 172-203 ซม.)
  • สามารถปรับก้ม, เงยหรือเอียงซ้าย, ขวาได้
  • รับน้ำหนักได้ประมาณ 13.6 กิโลกรัม
vertex brand