vertex tripod screen 150 นิ้ว

13,500.00 ฿

  • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งขนาด 150 นิ้ว
  • เนื้อผ้า matt white gain 1.0
  • เนื้อผ้าตึงเรียบ
  • มีกระบอก สามารถม้วนเก็บได้
  • มีตัวปรับระดับ
  • รับประกัน 1 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
SKU: จอขาตั้ง vertex 150 นิ้ว vertex tripod screen 150 inch Category: Tag: