IQ board 86 นิ้ว 4K

390,000.00 ฿

  • เป็นจอระบบทัชสกรีนแบบมี CPU ในตัว
  • เส้นทะแยงมุมจอ 86 นิ้ว
  • มีความละเอียด 4K (3480×2160) อัตราส่วนจอ 16:9
  • มีโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการสอน
  • สามารถใช้ปากกาเฉพาะ หรือ นิ้วในการสัมผัส
  • รับประกัน 2 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
SKU: IFP-IQboard-86 Category: