สายสัญญาณ VGA hosiwell

  • สายสัญญาณ VGA hosiwell หัว ผู้-ผู้ / หัว ผู้ – เมีย สั่งทำได้
  • เป็นสายสัญญาณ RGB 3+4 พร้อมชิลสาย
  • หัวต่อสัญญาณแบบ ผู้ – ผู้ หรือ ผู้ – เมีย สามารถสั่งได้
  • เชื่อมต่อสายระยะไกลได้ไม่มีปัญหาเรื่องภาพ
  เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
  line ID and barcode
  SKU: สายสัญญาณ VGA hosiwell Category: