สายสัญญาณ VGA hosiwell

    • สายสัญญาณ VGA hosiwell หัว ผู้-ผู้ / หัว ผู้ – เมีย สั่งทำได้
    • เป็นสายสัญญาณ RGB 3+4 พร้อมชิลสาย
    • หัวต่อสัญญาณแบบ ผู้ – ผู้ หรือ ผู้ – เมีย สามารถสั่งได้
    • เชื่อมต่อสายระยะไกลได้ไม่มีปัญหาเรื่องภาพ
    SKU: สายสัญญาณ VGA hosiwell Category: