โปรแกรม 3 มิติ คณิตศาสตร์ มัธยม1-3

  โปรแกรมคณิตศาสตร์ แบบสามมิติ เสมือนจริง ระดับชั้น ม.1-3

  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนระดับ ม.1-3
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย
  SKU: โปรแกรม 3 มิติ คณิตศาสตร์ มัธยม1-3 Category: