โปรแกรม 3 มิติ วิชา เคมี

  • โปรแกรม สามมิติ วิชา เคมี เสมือนจริง
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน ระดับ ประถม และ มัธยม
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย
  SKU: โปรแกรม 3 มิติ วิชา เคมี Category: