AHA ELF72DG

280,000.00 ฿

  • โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF72DG
  • เป็นโพเดี่ยมอัจฉริยะสำหรับการประชุม หรือ การเรียนการสอน
  • สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มีหน้าจอสำหรับสัมผัส แบ่งออกเป็น สองส่วน
  • มีชุดควบคุมระบบ แบบ ระบบสัมผัส
  • มีช่องเชื่อมต่อครบครัน
  • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงได้
  • มีไมโครโฟน
  • รับประกัน 1 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode