Showing all 4 results

ไมโครโฟนไร้สาย TOA

ไมโครโฟนไร้สาย TOA

รวม ชุด ไมโครโฟนไร้สาย TOA ทั้งแบบ ไมค์ไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ ไมค์ไร้สายแบบมือถือ ไมค์ไร้สายแบบครอบหัว ไมค์ไร้สายคู่ หรือ เดี่ยว พร้อมชุดรับส่งสัญญาณ รองรับความถี่ย่าน UHF สามารถใช้งานได้ ในระยะ 30 เมตร

-6%

ไมโครโฟนไร้สาย TOA

TOA WS-420-AS

8,500.00 ฿

 • TOA WS 420-AS ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ
 • ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ แบบเดี่ยว
 • ใช้ความถีย่าน UHF
 • มีเครื่อง รับ-ส่ง สัญญาณไร้สาย

-5%

ไมโครโฟนไร้สาย TOA

TOA WS-422-AS

20,500.00 ฿

 • TOA WS-422-AS ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ
 • เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่
 • ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF
 • มีไมโครโฟนถือ 2 ชุด พร้อมเครื่อง รับ-ส่ง สัญญาณ

-6%

ไมโครโฟนไร้สาย TOA

TOA WS-430-AS

8,500.00 ฿

 • TOA WS-430-AS
 • ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ แบบเดี่ยว
 • ใช้ความถี่ย่าน 633 - 671 MHz, 803 - 806 MHz, UHF
 • พร้อมตัวส่งสัญญาณ

-5%

ไมโครโฟนไร้สาย TOA

TOA WS-432-AS

20,500.00 ฿

 • TOA WS-432-AS ไมโครโฟนไร้สาย
 • เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ
 • ย่านความถี่ UHF
 • พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ