Showing all 7 results

proedu1 banner

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ-Proedu1-95-นิ้ว free shipping

79,000.00 ฿

 • ขนาด 95 นิ้ว ภายนอก (กว้าง 212 x สูง 126 cm.)
 • ภายใน (กว้าง 202 x สูง 117 cm.)
 • เทคโนโลยี infrared
 • ความละเอียดตอบสนอง USB port (32,728 × 32,728)
 • สามารถสัมผัสได้พร้อมกัน 10 จุด
 • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์ และสามารถเปิดเป็นไฟล์วิดีโอได้ทันที
 • สามารถใช้นิ้วมือ หรือ ปากกา ในการสัมผัสได้
 • เปรียบเสมือนสมาร์ทบอร์ด (smartboard)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี

จออัจฉริยะ (Interactvie All in one Flat Panel)

จออัจฉริยะ Proedu1 65 นิ้ว free shipping

130,000.00 ฿

 • เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ LED ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
 • จอทัชสกรีนทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Infrared
 • สามารถสัมผัสหน้าจอโดยใช้นิ้วมือ หรือปากกา
 • สามารถสัมผัสหน้าจอ ได้ไม่น้อยกว่า 20 จุด พร้อมกัน
 • มีความละเอียดของจอภาพระดับ 4K
 • มีหน่วยประมวลภายใน Intel Core i5
 • มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8 GB และมีหน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 128 GB เป็นแบบ SSD หรือดีกว่า
 • สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ windows 10 และ Android ได้
 • มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

-40%
1,800.00 ฿

 • ใช้สำหรับยึดติดกับเพดาน หรือ ผนัง
 • มีความยาว 100-180 ซม.
 • สามารถปรับมุมมองได้
 • เหล็กเคลือบสีกันสนิม รับน้ำหนักได้ 20 กิโลกรัม
 • รับประกัน 1 ปี

390,000.00 ฿

 • เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ LED  ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว
 • จอทัชสกรีนทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Infrared
 • สามารถสัมผัสหน้าจอโดยใช้นิ้วมือ หรือปากกา
 • สามารถสัมผัสหน้าจอ ได้ไม่น้อยกว่า 20 จุด พร้อมกัน
 • มีความละเอียดของจอภาพระดับ 4K (3,840 x 2,160)
 • มีหน่วยประมวลภายใน Intel Core i5
 • มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8 GB และมีหน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 128 GB เป็นแบบ SSD หรือดีกว่า
 • สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ windows 10 และ Android ได้
 • มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

จออัจฉริยะ (Interactvie All in one Flat Panel)

จออัจฉริยะ Proedu1 98 นิ้ว (interactive all in one flat panel)

850,000.00 ฿

 • เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ LED  ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว
 • จอทัชสกรีนทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Infrared
 • สามารถสัมผัสหน้าจอโดยใช้นิ้วมือ หรือปากกา
 • สามารถสัมผัสหน้าจอ ได้ไม่น้อยกว่า 20 จุด พร้อมกัน
 • มีความละเอียดของจอภาพระดับ 4K (3,840 x 2,160)
 • มีหน่วยประมวลภายใน Intel Core i5
 • มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8 GB  และมีหน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 128 GB เป็นแบบ SSD หรือดีกว่า
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Android ได้
 • มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

จออัจฉริยะ (Interactvie All in one Flat Panel)

จออัจฉริยะ-Proedu1-ขนาด-75-นิ้ว free shipping

290,000.00 ฿

 • เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ LED ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
 • จอทัชสกรีนทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Infrared
 • สามารถสัมผัสหน้าจอโดยใช้นิ้วมือ หรือปากกา
 • สามารถสัมผัสหน้าจอ ได้ไม่น้อยกว่า 20 จุด พร้อมกัน
 • มีความละเอียดของจอภาพระดับ 4K
 • มีหน่วยประมวลภายใน Intel core i5
 • มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8 GB และมีหน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 128 GB เป็นแบบ SSD หรือดีกว่า
 • สามารถทำงานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Windows 10 และ Android ได้
 • มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ-Proedu1-112-นิ้ว free shipping

120,000.00 ฿

 • ขนาด 112 นิ้ว ภายนอก (กว้าง 241 x สูง 153 cm.)
 • ภายใน (กว้าง 232 x สูง 144 cm.)
 • เทคโนโลยี infrared
 • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์ และสามารถเปิดเป็นไฟล์วิดีโอได้ทันที
 • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนเป็นไฟล์ jpg,bmp, pdf, ppt, doc ฯลฯ
 • เปรียบเสมือนสมาร์ทบอร์ด (smartboard)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี