Category Archives: โพเดี่ยมอัจฉริยะ

โพเดี่ยมอัจฉริยะ คือ

podium for post wp

โพเดี่ยมอัจฉริยะ เปรีบบเสมือน กับ เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการประชุม สามารถทำงานควบคุม และ นำเสนอได้อย่าง อิสระ ครบในที่เดียว โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ต่าง ๆ มากมาย เรามาดูส่วนประกอบ และ การทำงานกันครับ ส่วนประกอบของโพเดี่ยมอัจฉริยะ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ โพเดี่ยมอัจฉริยะ นั้น จะประกอบ ไปด้วย ตัวแท่นโพเดี่ยม จอระบบสัมผัส เครื่องควบคุมระบบต่าง ๆ ไมโครโฟนแบบก้าน โปรแกรมนำเสนอ เครื่องขยายเสียง , ลำโพง , เครื่องคอมพิวเตอร์, การ์ด RFID (เป็นอุปกรณ์เสริม แล้วแต่รุ่น) ข้อดีของโพเดี่ยม อัจฉริยะ ปกติ เวลาที่ ผู้บรรยาย หรือ ผู้สอน นั่งบรรยายที่หน้าชั้น หรือ หน้าห้องประชุมใหญ่ ๆ ก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วางแล้วเสียบต่อสายสัญญาณ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ บรรยาย […]