CMX EA-240A เครื่องขยายเสียง free shipping

16,730.00 ฿

  • เครื่องขยายเสียง ขนาด 60W, 120W, 240W, 350W to 500W
  • มีฟังก์ชั่น bluetooth, MP3 ในตัว พร้อม USB flash drive
  • มีช่องเสียงไมโครโฟน
  • ครบจบในตัวเดีย่ว