เครื่องขยายเสียง CMX EA-30

  • เครื่องเสียงห้องเรียน เครื่องเสียงรถยนต์ 30 วัตต์ PA Amplifier with USB/SD & FM & Blue Tooth