ไมโครโฟนสำหรับประกาศ CMX TM-302C

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ มาพร้อมเสียงเตือนเหมาะสำหรับระบบประกาศเสียงตามสาย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ.ฯลฯ

SKU: CMX TM-302C Category: