ไมโครโฟนประกาศ CMX TM-303C

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ เหมาะสำหรับระบบประกาศเสียงตามสาย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ.ฯลฯ

 

SKU: CMX TM-303C Category: