ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว ถึง 500 นิ้ว

รวมขนาดจอโปรเจคเตอร์

เป็นคำถามที่เราพบบ่อยมากว่า ขนาดจอโปรเจคเตอร์ ที่เส้นทะแยงมุม 60 นิ้ว 70 นิ้ว 80 นิ้ว 100 นิ้ว 120 นิ้ว 150 นิ้ว 180 นิ้ว 200 นิ้ว 240 นิ้ว 300 นิ้ว 400 นิ้ว 500 นิ้ว นั้น มีขนาด กว้าง x สูง เท่าไหร่ เราเลยได้รวบรวมไว้ให้ท่านที่นี้ สำหรับจอโปรเจคเตอร์ Proedu1 เท่านั้น แต่ท่านสามารถ นำไปใช้งานควบคู่กับ จอยี่ห้อ อื่น ๆ ได้ เพราะขนาดก็จะใกล้เคียงกัน 

สารบัญ

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว อัตราส่วน 1:1

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60×60 นิ้ว อัตราส่วน 1:1 พร้อมขนาดกระบอกจอ

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง) ขนาดกระบอก (กว้าง x สูง x หนา)
1:1 152 x 152 เซนติเมตร 178 x 11 x 11 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว

projector screen 70 inch

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว อัตราส่วน 1:1

ขนาดเนื้อผ้า จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 70×70 นิ้ว อัตราส่วน 1:1 พร้อมขนาดกระบอกจอ

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง) ขนาดกระบอก (กว้าง x สูง x หนา)
1:1 178 x 178 เซนติเมตร 205 x 12 x 12 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ต้องการซื้อจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 80 นิ้ว

projector screen 80x80 inch

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 80 นิ้ว อัตราส่วน 1:1

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 80 x 80 นิ้ว อัตราส่วน 1:1 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้ง x สูง) ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
1:1 203 x 203 เซนติเมตร 229 x 12.5 x12.5 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 84 นิ้ว

projector screen 84x84 inch

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 84 นิ้ว อัตราส่วน 1:1

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 84 x 84 นิ้ว พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า ( กว้าง x สูง ) ขนาดกระบอกจอ ( กว้าง x สูง x หนา)
1:1 213 x 213 เซนติเมตร 239 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 96 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 96 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 96 นิ้ว อัตราส่วน 1:1

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 96 x 96 นิ้ว พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า ( กว้าง x สูง ) ขนาดกระบอกจอ ( กว้าง x สูง x หนา )
1:1 244 x 244 เซนติเมตร 270 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 203 x 152 เซนติเมตร 229 x 12 x12 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว 16-9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 221 x 125 เซนติเมตร 247 x 12 x12 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 258 x 135 เซนติเมตร 241 x 12 x12 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ต้องการซื้อจอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 244 x 183 เซนติเมตร 270 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว 16-9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 265 x 150 เซนติเมตร 291 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 258 x 162 เซนติเมตร 284 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ต้องการซื้อจอฉายภาพโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 305 x 229 เซนติเมตร 335 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว 16-9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 332 x 187 เซนติเมตร 358 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

motorize screen 150 inch 16 10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 323 x 202 เซนติเมตร 349 x 13 x13 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

เช็คราคาจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว คลิ๊กที่นี้

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 366 x 274 เซนติเมตร 395 x 14 x14 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

เช็คราคาจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 

motorize screen 180 inch 16 9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 398 x 224 เซนติเมตร 426 x 14 x14 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

เช็คราคาจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 388 x 271 เซนติเมตร 416 x 14 x14 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

เช็คราคาจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว คลิ๊กทีนี้

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 406 x 305 เซนติเมตร 429 x 15 x15 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ราคาจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอ์ไฟฟ้า 200 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 16-9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 443 x 249 เซนติเมตร 469 x 15 x15 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ราคาจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอ์ไฟฟ้า 200 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปตเจคเตอร์ 200 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 430 x 269 เซนติเมตร 460 x 15 x15 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ราคาจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอ์ไฟฟ้า 200 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 510 x 380 เซนติเมตร 530 x 20 x20 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

motorize screen 250 inch 16 9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 553 x 311 เซนติเมตร 579 x 20 x20 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 540 x 338 เซนติเมตร 580 x 20 x20 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

reference site

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 4-3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 609 x 457 เซนติเมตร 635 x 22 x22 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ราคาจอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 16-9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 664 x 374 เซนติเมตร 690 x 22 x22 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ราคาจอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 647 x 404 เซนติเมตร 691 x 22 x22 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ราคาจอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว

motorize screen 400 inch 4 3

ขนาดโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 813 x 637 เซนติเมตร 841 x 30 x 35 เซนติเมตร

 

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว 16-9

ขนาดโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 885 x 527 เซนติเมตร 913 x 30 x 35 เซนติเมตร

 

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว 16-10

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 400 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 862 x 568 เซนติเมตร 890 x 30 x 35 เซนติเมตร

 

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว

motorize screen 500 inch 4 3

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว อัตราส่วน 4:3

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว 4:3 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
4:3 1016 x 790 เซนติเมตร 1048 x 30 x 35 เซนติเมตร

 

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

motorize screen 500 inch 16 9

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว อัตราส่วน 16:9

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว 16:9 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:9 1107 x 652 เซนติเมตร 1139 x 30 x 35 เซนติเมตร

 

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว 16-10 proedu1

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว อัตราส่วน 16:10

ขนาดเนื้อผ้า จอโปรเจคเตอร์ 500 นิ้ว 16:10 พร้อม ขนาด กระบอก จอ 

อัตราส่วน ขนาดเนื้อผ้า (กว้าง x สูง)  ขนาดกระบอกจอ (กว้าง x สูง x หนา)
16:10 1077 x 702 เซนติเมตร 1109 x 30 x 35 เซนติเมตร

 

หมายเหตุ : ขนาด Diagram อาจมีความคาดเคลื่อน +-1-3 เซ็นติเมตร ขนาดที่แสดงไว้เพื่อทำไว้ให้เผื่อทำขนาดสำหรับช่องสำหรับ ติดตั้ง จอรับภาพโปรเจคเตอร์ และเป็นขนาด สำหรับ ทำแบบทาง สถาปัตยกรรม

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ ที่นิยม ใช้งาน

projector screen size 100 inch , projector screen size 120 inch , projector screen size 150 inch , projector screen size 200 inch , จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว, จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว

ปรึกษาฟรี มีทีมงานติดตั้ง

line account alleducare
ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์