รวมขนาดจอโปรเจคเตอร์ กว้าง x สูง 100 นิ้ว ถึง 300 นิ้ว

รวมขนาดจอโปรเจคเตอร์

รวม ขนาดจอโปรเจคเตอร์ กว้าง x สูง (หน่วยเป็น ซม.)

สารบัญ

 1. ขนาด กxส จอ 60 นิ้ว
 2. ขนาด กxส จอ 70 นิ้ว
 3. ขนาด กxส จอ 80 นิ้ว
 4. ขนาด กxส จอ 84 นิ้ว
 5. ขนาด กxส จอ 100 นิ้ว
 6. ขนาด กxส จอ 120 นิ้ว
 7. ขนาด กxส จอ 150 นิ้ว
 8. ขนาด กxส จอ 180 นิ้ว
 9. ขนาด กxส จอ 200 นิ้ว
 10. ขนาด กxส จอ 250 นิ้ว
 11. ขนาด กxส จอ 300 นิ้ว

อัตราส่วน และ ขนาดจอโปรเจคเตอร์ ตามเส้นทะแยงมุมต่าง ๆ

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว

อัตราส่วน1:1
เซนติเมตร152 x 152
นิ้ว59.8 x 59.8
ขนาดกระบอกจอ (CM)178 x 11 x 11

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว

อัตราส่วน1:1
เซนติเมตร178 x 178
นิ้ว70 x 70
ขนาดกระบอกจอ (CM)205 x 12 x12

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 80 นิ้ว

อัตราส่วน1:1
เซนติเมตร203 x 203
นิ้ว79.9 x 79.9
ขนาดกระบอกจอ (CM)229 x 12.5 x 12.5

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 84 นิ้ว

อัตราส่วน1:14:316:9
เซนติเมตร213 x 213 170 x 127 186 x 105
นิ้ว 83.8 x 83.8 66.9 x 50 73.2 x 41.3
ขนาดกระบอกจอ (CM)239 x 13 x 13196 x 12 x 12211 x 11 x 11

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร152 x 203124 x 221135 x 215
นิ้ว59.8 x79.948.8 x 8753.1 x 84.6
ขนาดกระบอกจอ (CM)229 x 12 x12247 x 12 x 12247 x 12 x12

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร183 x 244149 x 265162 x 258
นิ้ว72 x 9658.6 x 104.363.7 x 101.5
ขนาดกระบอกจอ (CM)270 x 13 x 13291 x 13 x13291 x 13 x 13

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร229 x 305186 x 331202 x 323
นิ้ว90 x 12073.2 x 130.379.5 x 127.1
ขนาดกระบอกจอ (CM)335 x 13 x 13358 x 13 x 13358 x 13 x 13

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:9
เซนติเมตร274 x 366398 x 224
นิ้ว107.8 x 144156.6 x 88.1
ขนาดกระบอกจอ (CM)395 x 14 x14426 x 14 x 14

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร304 x 406249 x 443269 x 430
นิ้ว119.6 x 159.898 x 174.4105.9 x 169.2
ขนาดกระบอกจอ (CM)429 x 15 x15469 x 14 x 14469 x 14 x 14

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร508 x 381554 x 312540 x 338
นิ้ว200 x 150218.1 x 112.8212.5 x 133
ขนาดกระบอกจอ (CM)530 x 19 x 19579 x 19 x 19579 x 19 x 19

ขนาด จอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร610 x 460664 x 374647 x 404
นิ้ว240.1 x 181.1261.4 x 147.2254.7 x 159
ขนาดกระบอกจอ (CM)635 x 22 x 22664 x 22 x 22664 x 22 x 22

รวมราคา จอโปรเจคเตอร์

แคตตาล็อก จอโปรเจคเตอร์