ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว ถึง 300 นิ้ว

รวมขนาดจอโปรเจคเตอร์

รวม ขนาดจอโปรเจคเตอร์ กว้าง x สูง (หน่วยเป็น ซม.)

เรารวมขนาดของจอโปรเจคเตอร์ และ ขนาดกระบอกจอ ไว้ให้ท่านที่นี้หมดแล้ว

อัตราส่วน และ ขนาดจอโปรเจคเตอร์ ตามเส้นทะแยงมุมต่าง ๆ

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว กว้าง x สูง แบบอัตราส่วน 1:1 เป็นเซ็นติเมตร

อัตราส่วน1:1
เซนติเมตร152 x 152
นิ้ว59.8 x 59.8
ขนาดกระบอกจอ (CM)178 x 11 x 11

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว กว้าง x สูง เป็นเซ็นติเมตร

อัตราส่วน1:1
เซนติเมตร178 x 178
นิ้ว70 x 70
ขนาดกระบอกจอ (CM)205 x 12 x12

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 80 นิ้ว กว้าง x สูง เป็นเซ็นติเมตร

อัตราส่วน1:1
เซนติเมตร203 x 203
นิ้ว79.9 x 79.9
ขนาดกระบอกจอ (CM)229 x 12.5 x 12.5

ขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 84 นิ้ว กว้าง x สูง เป็น เซ็นติเมตร

อัตราส่วน1:14:316:9
เซนติเมตร213 x 213 170 x 127 186 x 105
นิ้ว 83.8 x 83.8 66.9 x 50 73.2 x 41.3
ขนาดกระบอกจอ (CM)239 x 13 x 13196 x 12 x 12211 x 11 x 11

ขนาดจอรับภาพโปรเจคเตอร์ เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว กว้าง x สูง

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร152 x 203124 x 221135 x 215
นิ้ว59.8 x79.948.8 x 8753.1 x 84.6
ขนาดกระบอกจอ (CM)229 x 12 x12247 x 12 x 12247 x 12 x12

ขนาด 120 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร183 x 244149 x 265162 x 258
นิ้ว72 x 9658.6 x 104.363.7 x 101.5
ขนาดกระบอกจอ (CM)270 x 13 x 13291 x 13 x13291 x 13 x 13

ขนาด 150 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร229 x 305186 x 331202 x 323
นิ้ว90 x 12073.2 x 130.379.5 x 127.1
ขนาดกระบอกจอ (CM)335 x 13 x 13358 x 13 x 13358 x 13 x 13

ขนาด 180 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:9
เซนติเมตร274 x 366398 x 224
นิ้ว107.8 x 144156.6 x 88.1
ขนาดกระบอกจอ (CM)395 x 14 x14426 x 14 x 14

ขนาด 200 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร304 x 406249 x 443269 x 430
นิ้ว119.6 x 159.898 x 174.4105.9 x 169.2
ขนาดกระบอกจอ (CM)429 x 15 x15469 x 14 x 14469 x 14 x 14

ขนาด 250 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร508 x 381554 x 312540 x 338
นิ้ว200 x 150218.1 x 112.8212.5 x 133
ขนาดกระบอกจอ (CM)530 x 19 x 19579 x 19 x 19579 x 19 x 19

ขนาดจอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว

อัตราส่วน4:316:916:10
เซนติเมตร610 x 460664 x 374647 x 404
นิ้ว240.1 x 181.1261.4 x 147.2254.7 x 159
ขนาดกระบอกจอ (CM)635 x 22 x 22664 x 22 x 22664 x 22 x 22

ต้องการดูราคา จอโปรเจคเตอร์ คลิ๊กทีนี้

ไอคอน แคตตาล็อก