Showing all 9 results

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic board)

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus N204

ศูนย์รวม กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus (Electronic board) copy board หลายรุ่น หลายขนาด ให้เลือกพร้อมทีมงานติดตั้ง ครบจบในที่เดียว สินค้าได้รับมาตราฐานญี่ปุ่น รับประกันศูนย์ในไทย

-4%

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Copy board Plus K10W

69,900.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียน 2 หน้ากระดาษ
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • ไม่มีระบบสัมผัสในตัว
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus N20S

95,000.00 ฿

 • กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus N20S
 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียนไม่น้อยกว่า 2 หน้า
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • มีขนาดภายนอกรวมขาตั้ง กว้าง 1480 × หนา 675 × สูง 1947 มม.
 • มีขนาดหน้าจอ กว้าง 1300 × สูง 910 มม.
 • รองรับ usb flash drive 2.0 แบบ FAT32
 • กำลังไฟขณะใช้งาน 12 วัตต์ รองรับกระแส 220 V.
 • น้ำหนัก 33.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus N204

125,000.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียนไม่น้อยกว่า 4 หน้า
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • มีหน้าจอ 4 ส่วน จัดเก็บโดยการหมุน
 • มีขนาดภายนอกรวมขาตั้ง กว้าง 1480 × หนา 675 × สูง 1947 มม.
 • มีขนาดหน้าจอ กว้าง 1300 × สูง 910 mm
 • รองรับ usb flash drive 2.0 แบบ FAT32
 • กำลังไฟขณะใช้งาน 12 วัตต์ รองรับกระแส 220 V.
 • น้ำหนัก 38.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์
 • รับประกัน 1 ปี

-5%

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Copy board Plus K10S

63,500.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียน 2 หน้ากระดาษ
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • รองรับ usb flash drive 2.0 แบบ FAT32
 • ไม่มีระบบสัมผัสในตัว
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Copy board Plus M-18W

86,000.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียน 2 หน้ากระดาษ
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์ และ ขาตั้ง
 • ไม่มีระบบสัมผัสในตัว
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Copy board Plus M-18S

78,000.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียน 2 หน้ากระดาษ
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • มีขนาดภายนอก ไม่รวมขาตั้ง กว้าง 1480 x  หนา 675 x สูง 1947 mm มม.
 • มีขนาดหน้าจอ กว้าง 1300 X สูง 910 มม.
 • รองรับ usb flash drive 2.0 แบบ FAT32
 • กำลังไฟขณะใช้งาน 12 วัตต์ รองรับกระแส 220 V.
 • น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์ และ ขาตั้ง
 • ไม่มีระบบสัมผัสในตัว
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus NF-20

73,000.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียน 2 หน้ากระดาษ
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • มีขนาดภายนอกรวมขาตั้ง กว้าง 830 x หนา 674 x สูง 1850 มม.
 • มีขนาดหน้าจอ กว้าง 650 X สูง 910 มม.
 • รองรับ usb flash drive 2.0 แบบ FAT32
 • กำลังไฟขณะใช้งาน 12 วัตต์ รองรับกระแส 220 V.
 • น้ำหนัก 19.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์
 • ไม่มีระบบสัมผัสในตัว
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus N20W

110,000.00 ฿

 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • มีหน้าจอสำหรับการเขียนไม่น้อยกว่า 2 หน้า
 • สามารถเสียบ USB flash drive ได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • มีขนาดภายนอกรวมขาตั้ง กว้าง 1980 × ลึก 675 × สูง 1947 มม.
 • มีขนาดหน้าจอ กว้าง 1800 × สูง 910 มม.
 • รองรับ usb flash drive 2.0 แบบ FAT32
 • กำลังไฟขณะใช้งาน 12 วัตต์ รองรับกระแส 220 V.
 • น้ำหนัก 38.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Plus C20W

115,000.00 ฿

 • กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus C20W
 • เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Scan mode
 • สามารถขีดเขียนด้วยปากกา white board และลบได้
 • รองรับการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์
 • สามารถเขียนและรวมภาพได้จากโปรแกรมของ plus
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยผ่านทางสาย USB
 • มีหน้าจอ 2 ส่วน โดยสามารถหมุนได้
 • มีขนาดภายนอกรวมขาตั้ง กว้าง 1980 × หนา 675 × สูง 1947 มม. (C20W)
 • มีขนาดหน้าจอ กว้าง 1800 ×  สูง 910 มม. (C20W)
 • น้ำหนัก 38.5 กิโลกรัม ไม่รวมเครื่องพิมพ์
 • รับประกัน 1 ปี


กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus รองรับการใช้งานที่หลากหลาย และ ง่ายดาย

ตัวกระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus หรือ copy board plus นั้น เป็นระบบ scan mode ตัวกระดานจะเก็บสิ่งที่เขียนเอาไว้แล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที สามารถใช้งานได้โดยใช้ปากกา white board ในการเขียน และบางรุ่น ยังสามารถรองรับการแสดงภาพ กับโปรเจคเตอร์ ได้ แต่ ไม่สามารถใช้นิ้วในการสัมผัสได้ ตัวไฟล์สามารถ บันทึกเก็บเอาไว้ได้โดยผ่านทาง usb flash drive หรือ เก็บผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์  รองรับการฉายภาพกับโปรเจคเตอร์ (เฉพาะบางรุ่น) หากยังสงสัยว่า กระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร คลิ๊กที่นี้  บริษัทผู้ผลิต