HDMI Matrix switch 8×8

80,000.00 ฿

  • รองรับการ รับสัญญาณเข้าแบบ HDMI ได้ 8 ช่อง
  • สามารถส่งสัญญาณออกแบบ HDMI ได้ 8 ช่อง
  • สามารถกดเลือกสัญญาณ ขาเข้า และ ขาออก ได้จากด้านหน้าเครื่อง
  • สามารถตั้งค่า EDID และตั้งค่าความละเอียดที่จะแสดงผลได้
  • สามารถควบคุมผ่านทางระบบเครื่อข่าย
  • รับประกัน 2 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
SKU: HDMI Matrix switch 8x8 Category: