วิธีตั้งค่ารีโมทจอโปรเจคเตอร์ (reset remote projector screen)

วิธีตั้งค่ารีโมทจอโปรเจคเตอร์

วิธีตั้งค่ารีโมทจอโปรเจคเตอร์

วิธีตั้งค่า รีโมท จอโปรเจคเตอร์ ในกรณีที่มีตัวรับสัญญาณเดิมอยู่ แล้ว แต่ต้องการใช้งานกับ รีโมท อีกตัวหนึ่ง หรือ ถ้ากดรีโมท แล้ว รีโมทไม่ตอบสนองกับจอโปรเจคเตอร์

  1. เชื่อมต่อระบบไฟเข้ากับตัวรับสัญญาณรีโมท

2. ให้กดปุ่ม STOP ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ ปี๊บ ดัง 2 ครั้ง จากนั้นให้ยกเลิกการกดปุ่ม stop  

ตัวรับสัญญาณถูกเปิดเครื่อง→กดปุ่มตัวรับสัญญาณและปล่อยปุ่มหยุดหลังจากได้ยินเสียงวงแหวนรับสัญญาณ แล้วกดปุ่มที่ตัวรีโมทปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง จะได้ยินเสียงดัง ปี๊บ 1 ครั้ง ถื่อว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าตัวรับสัญญาณรีโมท กับ เครื่องรับสัญญาณ

การรีเซ็ทค่าโดยวิธีการอื่น ๆ

วิธีการ reset รีโมทจอโปรเจคเตอร์ proscreen


1: กดปุ่ม STOP ที่ตัวเครื่องรับสัญญาณค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงปี๊บดัง 3 ครั้ง แล้วให้ ยกเลิกการกดปุ่ม STOP ตัวรับสัญญาณรีโมท จะทำการรีเซ็ตค่าในตัวเครื่องทั้งหมด

คำเตือน การรีเซ็ต หรือ ตั้งค่ารีโมท ไม่ควรทำในขณะกระแสไฟฟ้าตก หรือ มีแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ อาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ราคา รีโมทจอโปรเจคเตอร์

ส่วนประกอบของ รีโมทจอโปรเจคเตอร์

  1. ตัวรับส่ง สัญญาณ ของรีโมท เป็นตัวควบคุม การทำงานขึ้นลง ของ จอโปรเจคเตอร์
  2. ชุดรีโมท เป็นตัวควบคุม และส่งสัญญาณไปที่กล่องของ ตัวรับ – ส่ง สัญญาณรีโมท

รีโมทจอโปรเจคเตอร์
ชุดรับสัญญาณ รีโมทจอโปรเจคเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม

เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode