ชุดทดสอบประสิทธิภาพเด็ก interwrite cricket free shipping

  60,000.00 ฿

  • เหมาะสำหรับใช้กับห้องเรียน หรือทำข้อสอบ
  • ตัดปัญหาเรื่องกระดาษ และ การตรวจคะแนน ผู้เรียน
  • สามารถสรุปคะแนนผู้เรียนแต่ล่ะคนได้ทันที
  • ข้อสอบ หรือ คำถามสามารถแสดงผ่าน power point ได้
  interwrite brand