Interwrite Dual board 79 inch

120,000.00 ฿

  • กระดานอัจฉริยะสำหรับใช้งานควบคู่กับโปรเจคเตอร์
  • มีขนาด เส้นทะแยงมุม 79 นิ้ว
  • เทคโนโลยี electromagnatic
  • มีปากกาไร้สาย 2 ด้ามพร้อมที่ชาร์ท
  • ไอคอนสองฝั่งไม่น้อยกว่า 18 คำสั่ง
  • รับประกัน 2 ปี
interwrite brand