วิธีใช้งาน app iprojection ของ โปรเจคเตอร์ epson

การเชื่อมต่อภาพแบบไร้สายด้วย iprojection

ก่อนเริ่มต้นใช้งานต้องทำการโหลด app iprojection ของ โปรเจคเตอร์ epson ก่อนนะครับ คลิ๊กที่นี้ เพื่อ โหลด แอฟ ที่เหมาะสมกับเครื่องของท่าน หลังจากติดต้ง แอฟ เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

app iprojection
ทำการเชื่อมต่อเครื่อข่าย เข้ากับ เครื่องโปรเจคเตอร์ epson ของท่าน
app iprojection โปรเจคเตอร์ epson
เข้าไปที่ app เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการที่จะส่งภาพออกไปแสดงที่โปรเจคเตอร์
app iprojection โปรเจคเตอร์ epson
ภาพจะแสดงออกที่เครื่องโปรเจคเตอร์

 

ไฟล์ที่เอกสารที่รองรับของ app iprojection

 • Word®
 • PowerPoint®
 • Excel®
 • Keynote®
 • Adobe® PDF
 • Android® currently only support PDFs
 • Google Docs
 • Google Slides
 • Google Sheets

แสดงหน้าเว็บ

แอป iProjection เปิดใช้งานการท่องเว็บภายในแอปโดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนช่วยให้คุณสามารถฉายหน้าเว็บในขณะที่เพลิดเพลินกับภาพคุณภาพสูงบนหน้าจอขนาดใหญ่

เพิ่มคำอธิบายประกอบ

เน้นหรือความชัดเจนให้กับรูปภาพเอกสารหรือหน้าเว็บที่ฉาย ปุ่มคำอธิบายประกอบในตัวบนแอพ iProjection ช่วยให้ผู้นำเสนอใช้ปากกาปากกาเน้นข้อความหรือยางลบพร้อมตัวเลือกสีและความทึบเพื่อเน้นและเขียนบันทึกบนภาพที่ฉาย 1

คุณลักษณะเพิ่มเติม

 • ตอนนี้รองรับการจับคู่รหัส QR ได้ง่าย
 • รีโมทคอนโทรลของโปรเจ็กเตอร์
 • รองรับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เช่น Dropbox

จัดการการแสดงผลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 50 เครื่องและใช้คุณสมบัติผู้ดูแลในตัวของ iProjection เพื่อจัดการและแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์สูงสุดสี่เครื่องพร้อมกัน 

จอแสดงผลกล้องมือถือ

iProjection สามารถใช้กล้องในตัวบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณเพื่อแสดงภาพแบบเรียลไทม์บนหน้าจอขนาดใหญ่

การแบ่งปันภาพ

เพลิดเพลินไปกับการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงด้วยการแชร์ภาพที่ฉายของคุณไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อ1จากนั้นจดบันทึกและส่งงานของคุณกลับไปที่โปรเจ็กเตอร์ 

วิธีติดตั้งและเชื่อมต่อแบบละเอียด ของ app iprojection ระบบไร้สายของโปรเจคเตอร์ epson

วิธีเชื่อมต่อ app iprojection กับระบบ IOS

การเชื่อมต่อ โปรเจ็กเตอร์ กับระบบ iOS

ก่อนเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์ iOS และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเปิดใช้งาน Wi-Fi หากตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์ในโหมดการเชื่อมต่อด่วน หากโปรเจ็กเตอร์ของคุณตั้งค่าในโหมดการเชื่อมต่อขั้นสูงหรือบน LAN แบบใช้สายตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์และอุปกรณ์ของคุณอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

 1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากโปรเจ็กเตอร์ของคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สายขั้นสูงให้เปิด Epson iProjection App โดยแตะที่ไอคอน iProjection บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ
  • หากโปรเจ็กเตอร์ของคุณตั้งค่าในโหมดการเชื่อมต่อด่วนให้แตะไอคอน การตั้งค่า บนหน้าจอโฮมของอุปกรณ์ iOS ของคุณ แตะ Wi-Fi เพื่อเปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi แตะ SSID ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณในรายการอุปกรณ์ที่มี กลับไปที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณและเปิดแอป Epson iProjection โดยแตะที่ไอคอนiProjection
   หมายเหตุ : หากคุณไม่ทราบ SSID ของโปรเจ็กเตอร์คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ในหน้าจอหลักในส่วนเครือข่ายของเมนูของโปรเจ็กเตอร์หรือโดยการกดปุ่ม LAN บนรีโมทคอนโทรลของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. แตะชื่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณในรายการโปรเจ็กเตอร์ที่มี
  หมายเหตุ : หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ปรากฏในรายการแตะค้นหาตามที่อยู่ IP ป้อนที่อยู่ IP ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณในฟิลด์ที่อยู่ IP หากคุณไม่ทราบที่อยู่ IP คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ ได้จากหน้าจอหลัก ในส่วนเครือข่าย ของเมนูโปรเจ็กเตอร์ หรือ โดยการกดปุ่ม LAN บนรีโมทคอนโทรลของโปรเจ็กเตอร์ epson ของคุณ ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
   
 3. แตะตกลงเมื่อได้รับแจ้งให้ยืนยันการเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์

ตอนนี้อุปกรณ์ iOS และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเชื่อมต่อแล้ว


การเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์เครือข่ายด้วย QR Code – iOS

คุณสามารถแสดงรหัส QR บนจอแสดงผลของโปรเจ็กเตอร์เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iOS ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งอุปกรณ์ iOS และโปรเจคเตอร์ Epson ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย

 1. แตะไอคอน iProjection บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ
   
 2. แตะรหัสอ่าน QR
   
 3. เล็งกล้องของอุปกรณ์ไปที่รหัส QR ที่โปรเจ็กเตอร์ของคุณแสดง รหัส QR จะถูกอ่านโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้อุปกรณ์ iOS และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเชื่อมต่อแล้ว

วิธีใช้งาน app iprojection กับ อุปกรณ์ IOS เพื่อแสดงภาพและเอกสาร

คุณสามารถใช้แอพ Epson iProjection เพื่อฉายภาพ. JPG และ. PNG และ ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ได้

 1. แตะ ไอคอนที่ด้านบนสุด ของหน้าจอแอพ
เมนู app iprojection projector epson

2. เลือกที่ภาพถ่าย หรือ ไฟล์เอกสารที่ต้องการ

album app iprojection โปรเจคเตอร์ epson

3. เลือกจากโฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณต้องการ

แอฟ iprojection สำหรับ โปรเจ็กเตอร์ epson

4. แตะที่ไอคอน เพื่อเแสดงภาพออกไปที่ เครื่องโปรเจคเตอร์ epson

iproj icon annotate project

การควบคุม เครื่องโปรเจคเตอร์ epson ระยะไกล จากโทรศัพท์มือถือระบบ IOS ผ่าน แอฟ iprojection

 1. แตะที่ เมนู สามขีด ด้านบนสุด ของหน้าจอ แอฟ แล้วเลือก Remote
remote control via app iprojection

2. หลักจากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังรูป ท่านสามารถเลือกทำการควบคุม โปรเจคเตอร์ผ่านทาง แอฟ iprojection ได้ทันที

command remote control of app iprojection

TAG 3lcd projector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีเชื่อมต่อ App iprojection กับ ระบบ Android

ก่อนเชื่อมต่อกับ โปรเจ็กเตอร์ epson ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์ Android และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเปิดใช้งาน Wi-Fi หากโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ตั้งค่าด้วยการเชื่อมต่อไร้สายขั้นสูงตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์ของคุณอยู่ในเครือข่ายไร้สายเดียวกัน ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

 1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากโปรเจ็กเตอร์ของคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สายขั้นสูงให้เปิด Epson iProjection App โดยแตะที่ไอคอน iProjection บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ
    
  • หากโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อไร้สายด่วน ให้แตะไอคอน การตั้งค่า บนหน้าจอหลัก ของอุปกรณ์ ของคุณ แตะWi-Fiเพื่อเปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi แตะ SSID ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ในรายการอุปกรณ์ที่มี กลับไปที่หน้าจอหลัก ของอุปกรณ์ ของคุณ และเปิดแอป Epson iProjection โดยแตะที่ไอคอน iProjection

   หมายเหตุ : หากคุณไม่ทราบ SSID ของโปรเจ็กเตอร์คุณ สามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ในหน้าจอหลัก ในส่วนเครือข่ายของเมนูของโปรเจ็กเตอร์ หรือโดยการกดปุ่ม LAN บนรีโมทคอนโทรล ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  •  
 2. แตะชื่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณในรายการโปรเจ็กเตอร์ที่มี

  หมายเหตุ : หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ปรากฏในรายการแตะค้นหาตามที่อยู่ IP ป้อนที่อยู่ IP ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณในฟิลด์ที่อยู่ IP หากคุณไม่ทราบที่อยู่ IP คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้จาก หน้าจอหลักในส่วนเครือข่าย ของเมนู ของโปรเจ็กเตอร์ หรือโดยการกดปุ่ม LAN บนรีโมทคอนโทรล ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
   
 3. แตะตกลงเมื่อได้รับแจ้งให้ยืนยันการเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์

ตอนนี้อุปกรณ์ Android และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเชื่อมต่อแล้ว


การเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์ด้วย QR Code – Android

ก่อนเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์ Android และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเปิดใช้งาน Wi-Fi ดูเอกสารประกอบโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

 1. แตะไอคอน iProjection บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ
   
 2. แตะรหัสอ่าน QR
   
 3. เล็งกล้องของอุปกรณ์ไปที่รหัส QR ที่โปรเจ็กเตอร์ของคุณแสดง รหัส QR จะถูกอ่านโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้อุปกรณ์ Android และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเชื่อมต่อแล้ว

วิธีใช้งาน app iprojection กับ อุปกรณ์ Android เพื่อแสดงภาพและเอกสาร

คุณสามารถใช้แอพ Epson iProjection เพื่อฉายภาพ. JPG และ. PNG และ ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ได้

 1. แตะที่เมนูด้านบนสุดของหน้าจอ
แอฟ iprojection สำหรับ android

2. คลิ๊กที่เมนู photo และ เลือกเมนูอัลบั้มที่คุณต้องการแสดงภาพ

 

iproj android photo

แตะรูปภาพที่คุณต้องการแสดง

การแสดงภาพผ่าน app iprojection ด้วยระบบ Android

คุณสามารถใช้แอพ Epson iProjection เพื่อฉายไฟล์ Adobe PDF (.pdf, PDF 1.7, รองรับ Acrobat 8 ​​หรือใหม่กว่า

แตะที่ ไอคอนรูป สามขีด ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แอพ

iproj android menu 1

2. แตะรูปแบบไฟล์ที่ต้องการแสดง เช่น ไฟล์ PDF เลือก PDF หลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ

แอฟ iprojection ใช้งานด้วยระบบ Android


เลือกตำแหน่งที่บันทึก PDF ของคุณจากนั้นแตะชื่อไฟล์ที่คุณต้องการแสดง

iproj android pdf


นำทางเอกสารโดยใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้:

แตะหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงหน้าถัดไปใน PDF
 

แตะiproj icon previousหรือปัดไปทางขวาเพื่อแสดงหน้าก่อนหน้าใน PDF
 

แตะiproj icon lastเพื่อแสดงหน้าสุดท้ายใน PDF
 

แตะiproj icon firstเพื่อแสดงหน้าแรกใน PDF
 

แตะiproj icon annotate startเพื่อเปิดเครื่องมือคำอธิบายประกอบ
 

แตะiproj icon annotate projectเพื่อฉายภาพปัจจุบัน (ใช้ไม่ได้เมื่อผู้ดูแลควบคุมโปรเจ็กเตอร์)
 

แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า
 

บีบสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก

การควบคุม โปรเจคเตอร์ epson ด้วย แอฟ iprojection กับระบบ Andoird

การใช้คุณสมบัติการควบคุมระยะไกล

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Android ของคุณเพื่อควบคุมคุณสมบัติบางอย่างบนโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณ

 

 1. แตะ ไอคอนสามขีดที่ด้านบนสุดของหน้าจอแอพ
iproj android menu 2

2. เลือก เมนู remote

iproj android remote


คุณสามารถควบคุมโปรเจ็กเตอร์โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:

หมายเหตุ : ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรเจ็กเตอร์ Epson ที่คุณใช้

วิธีเชื่อมต่อ App iprojection กับ Chrome book

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าแอพ Epson iProjection ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง Chromebook และโปรเจ็กเตอร์ Epson ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน ดูเอกสารคู่มือโปรเจ็กเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับเครือข่าย

 1. บน Chromebook ของคุณให้ติดตั้งแอป Epson iProjection จาก Chrome เว็บสโตร์
   
 2. คลิกตัวเรียกใช้งาน
 3. คลิกiproj iconไอคอนEpson iProjection

  คุณจะเห็นหน้าจอนี้:
app iprojection connect chrome system

4. ป้อนที่อยู่ IP โปรเจคเตอร์ของคุณในช่องแล้วคลิกค้นหา

หมายเหตุ: หากคุณไม่ทราบที่อยู่ IP ของโปรเจ็กเตอร์ให้กดปุ่ม  LAN หรือ  ปุ่มโฮม บนรีโมทคอนโทรลของโปรเจ็กเตอร์เพื่อแสดง

แอฟ iprojection เชื่อมต่อ กับ chrome

5. เลือกโปรเจคเตอร์ของคุณจากรายการและคลิกเข้าร่วม

คุณจะเห็นหน้าจอนี้:

select screen from app iprojection

6. เลือกจอแสดงผลที่คุณต้องการฉายแล้วคลิกแชร์

ตอนนี้การแสดงผลของ Chromebook ของคุณจะถูกมิเรอร์โดยโปรเจ็กเตอร์ ทุกสิ่งที่คุณทำบน Chromebook จะแสดงโดยโปรเจ็กเตอร์ของคุณด้วย

เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก ไอคอนEpson iProjection iproj icon ในชั้นวางของแอป Chrome OS คลิกออกจากนั้นคลิกใช่เพื่อสิ้นสุดเซสชันและหยุดมิเรอร์จอแสดงผล Chromebook ของคุณ

การแสดงรูปภาพ ผ่านทาง ระบบ chrome book
 

คุณสามารถดูภาพที่แชร์โดยผู้ดูแล

หมายเหตุ : iProjection สำหรับผู้ใช้ Chromebook ไม่สามารถเป็นผู้ดูแลได้

 1. จากอุปกรณ์ของผู้ดูแลให้แชร์ภาพกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

  คุณจะเห็นหน้าจอนี้บน Chromebook ของคุณ:
โปรเจคเตอร์ epson พร้อม แอฟ iprojection

หมายเหตุ : หากคุณไม่เห็นหน้าจอนี้คลิกเอปสัน iProjection 

iproj icon

ไอคอนในชั้นแอป Chrome OS และคลิกจอแสดงผลที่ได้รับภาพ

iproj disp received

2. คลิกที่การตั้งค่าโฟลเดอร์บันทึกตำแหน่ง

คุณจะเห็นหน้าจอนี้:

projector epson with app iprojection

3. คลิกตกลง

ภาพที่แชร์ปรากฏขึ้น:

screen share from iprojection app

4. คลิกปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูรูปภาพที่แชร์หรือคลิกiproj annotate iconเพื่อเปิดเครื่องมือคำอธิบายประกอบ

การใช้เครื่องมือคำอธิบายประกอบ


คุณสามารถใช้เครื่องมือปากกาเพื่อใส่คำอธิบายประกอบภาพที่แชร์โดยอุปกรณ์โมเดอเรเตอร์

 1. แสดงรูปภาพที่แชร์จากอุปกรณ์โมเดอเรเตอร์
   
 2. คลิกiproj annotate iconเพื่อเปิดเครื่องมือคำอธิบายประกอบ
   
 3. ใช้การควบคุมต่อไปนี้เพื่อใส่คำอธิบายประกอบภาพที่แชร์:
  • คลิกiproj pen iconเพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือปากกาแล้วเลือกสีและความกว้างของเส้นของปากกา คลิกและลากผ่านหน้าจอเพื่อใส่คำอธิบายประกอบภาพ
    
  • คลิกiproj eraser iconเพื่อเปิดใช้งานยางลบ คลิกและลากผ่านหน้าจอเพื่อลบเส้นที่คุณวาดไว้
    
  • คลิกiproj erase all iconเพื่อลบคำอธิบายประกอบทั้งหมด
    
  • คลิกiproj save iconเพื่อบันทึกคำอธิบายประกอบปัจจุบันของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้
    
  • คลิกiproj share iconเพื่อสลับการฉายภาพไปยังอุปกรณ์ของคุณ (ใช้ไม่ได้เมื่อผู้ดูแลควบคุมโปรเจ็กเตอร์)
    
  • คลิกiproj undo iconเพื่อเลิกทำคำอธิบายประกอบก่อนหน้า

   หมายเหตุ : คุณสามารถยกเลิกคำอธิบายประกอบก่อนหน้าได้ถึง 10 รายการ
    
  • คลิกiproj redo iconเพื่อทำซ้ำคำอธิบายประกอบก่อนหน้า
 4. คลิกiproj cancel iconเพื่อออกจากเครื่องมือคำอธิบายประกอบ