Showing all 5 results

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (Podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF-72DG

รวม โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive) มีหลายแบบ หลายสไตล์ให้เลือก มีทั้งระบบปรับขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ มี port เชื่อมต่อมากมาย อำนวยความสะดวกในการควบคุมระบบห้องประชุม และ ห้องเรียน สามารถสั่งเปิด ปิด การทำงานผ่านทาง โพเดียมได้ทันที

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF72DG

280,000.00 ฿

 • โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF72DG
 • เป็นโพเดี่ยมอัจฉริยะสำหรับการประชุม หรือ การเรียนการสอน
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีหน้าจอสำหรับสัมผัส แบ่งออกเป็น สองส่วน
 • มีชุดควบคุมระบบ แบบ ระบบสัมผัส
 • มีช่องเชื่อมต่อครบครัน
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงได้
 • มีไมโครโฟน
 • รับประกัน 1 ปี

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น FK535N

250,000.00 ฿

 • โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น FK535N
 • เป็นแท่นโพเดี่ยมสำหรับยืน เหมาะกับการบรรยาย หรือ ประชุม
 • ตัวแท่นสามารถปรับ ระดับ ความสูง ต่ำ ได้
 • มีจอระบบสัมผัสภายใน ขนาด 21.5 นิ้ว
 • มีไมโครโฟนคู่ แบบก้าน
 • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ ภาพ
 • ตัวแผ่นปิด สามารถ สไลด์ เปิด - ปิด ได้
 • รับประกัน 1 ปี

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น S700

180,000.00 ฿

 • โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น S700
 • เป็นโพเดี่ยมอเนกประสงค์ ใช้สำหรับการบรรยายและการประชุม
 • มีจอระบบสัมผัส ขนาด 21.5 นิ้ว
 • มีฝาเปิด - ปิด แบบสไลด์ สามารถใช้วางเครื่องใช้งานต่าง ๆ
 • มีชุดควบคุมสามารถสลับสัญญาณภาพ จากโพเดี่ยมได้ทัน
 • มีช่องเชื่อมต่อ HDMI, VGA, USB
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง และ โปรเจคเตอร์ได้
 • รับประกัน 1 ปี

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น S600

120,000.00 ฿

 • โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น S600
 • เป็นแท่นบรรยายสำหรับยืนบรรยาย
 • มีจอระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
 • พร้อมชุดควบคุม และ ช่องเชื่อมต่อต่าง ๆ
 • สามารถส่งออกภาพ และ เสียง ไปยัง โปรเจคเตอร์ หรือ เครื่องขยายเสียงได้
 • ชุดควบคุมสามารถสลับสัญญาณภาพ หรือ สั่งเปิด - ปิด การทำงานของจอมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มีไมโครโฟนแบบก้าน สำหรับ พูด
 • รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดียมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น P100

90,000.00 ฿

 • โพเดียมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น P100
 • เป็นโพเดียมสำหรับยื่นบรรยาย
 • พร้อมจอระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
 • มีตัวควบคุมสำหรับเปิด ปิด พร้อมช่องเชื่อมต่อต่าง ๆ
 • สามารถเชื่อมต่อแสดงภาพออกไปที่จอโทรทัศน์ หรือ จอโปรเจคเตอร์
 • มีชั้นวาง อุปกรณ์ เครื่องฉายภาพสามมิติ
 • มีไมโครโฟนแบบก้าน สำหรับพูด
 • รับประกัน 1 ปี