Showing all 5 results

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (Podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF-72DG

รวม โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive) มีหลายแบบ หลายสไตล์ให้เลือก มีทั้งระบบปรับขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ มี port เชื่อมต่อมากมาย อำนวยความสะดวกในการควบคุมระบบห้องประชุม และ ห้องเรียน สามารถสั่งเปิด ปิด การทำงานผ่านทาง โพเดียมได้ทันที

280,000.00 ฿
180,000.00 ฿
120,000.00 ฿