Showing all 5 results

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (Podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF-72DG

รวม โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive) มีหลายแบบ หลายสไตล์ให้เลือก มีทั้งระบบปรับขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ มี port เชื่อมต่อมากมาย อำนวยความสะดวกในการควบคุมระบบห้องประชุม และ ห้องเรียน สามารถสั่งเปิด ปิด การทำงานผ่านทาง โพเดียมได้ทันที

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ AHA ELF72DG

280,000.00 ฿

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น FK535N

250,000.00 ฿

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น S700

180,000.00 ฿

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น S600

120,000.00 ฿

โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive)

โพเดียมอัจฉริยะ Proedu1 รุ่น P100

90,000.00 ฿