กระดานอัจฉริยะ 

กระดานอัจฉริยะ

ศูนย์รวม กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard) พร้อมราคา มีหลายยีห้อ หลายขนาดให้เลือก พร้อมบริการติดตั้งและอบรมการใช้งาน หน่วยงานราชการ เรามีเครดิตให้ บริษัท เอกชน คู่ค้าเรามีส่วนลด สเป็คกระดานอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียน เหมาะสำหรับห้องประชุม สัมผัสได้พร้อมกัน 20 จุด รองรับการทำงานร่วมกับ ระบบ Android และ IOS 

คุณกำลังมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหม

 • กำลังปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุม ให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะใช้กระดานอะไรดี
 • กระดานดำ และ กระดานไวท์บอร์ด เวลาเขียน มีฝุ่น และ มีกลิ่น
 • อยากบันทึกไฟล์ที่เราเขียนเก็บไว้ แต่ก็ต้องมานั่งทำ อีกรอบ
 • ผู้บันทึกการประชุม บันทึกไว้ไม่ตรงตามที่เราเขียน 
 • อยากหาราคา และ คุณลักษณะของ กระดานแบบอินเตอร์แอคทีฟ
 • โรงเรียนได้งบประมาณมาแต่หา กำลังหา กระดาน คุณลักษณะที่เหมาะสม
 • มีสเป็คกลางมา กำลังหาราคาอยู่
 • มีคุณลักษณะที่ราชการกำหนด แต่ยังไม่รู้ว่ารุ่นไหน
 • เป็น บริษัท หรือ หจก. แต่กำลังหาซื้อเพื่อไปเข้างานราชการ
 • กลัวซื้อไปแล้วใช้งานไม่เป็น
 • ไม่มีช่างติดตั้ง 
 • กลัวใช้งานแล้วเสียจะไม่มีที่ซ่อม หรือ บริการ

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง กระดาน interactive board ให้เราช่วยคุณ 

 • เราจัดจำหน่ายหลายยี่ห้อ และ หลายแบรนด์ ทำให้เรารู้ว่า แต่ล่ะยี่ห้อทำงานอย่างไร มีฟังก์ชั่นตัวไหน โดดเด่นกว่ากัน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้ 
 • สำหรับงานราชการ ถ้าหากเป็นสเป็คกลาง เราก็มีสินค้าที่จะตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้ หากท่านที่ต้องการนำไปจำหน่าย ต่อ ทางเรามีราคาส่งให้ ในราคาที่คุณมีกำไร
 • เรารู้ว่าขนาดกระดานเท่าไหร่จะเหมาะสมกับห้องเรียน
 • สินค้าของเราได้รับมาตราฐานตามราชการกำหนด ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าผ่าน คุณลักษณะ
 • เรามีทีมงานติดตั้งและอบรมการใช้งานให้ พร้อมบริการ 

กระดานอัจฉริยะ สพฐ ขนาด ยอดนิยม (interactive whiteboard)

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

฿79,000.00
฿120,000.00
฿500,000.00
สินค้าหมดแล้ว
฿120,000.00
สินค้าหมดแล้ว
฿120,000.00

การใช้งานกระดานอัจฉริยะ (inter active white board)

สาธิตวิธีการใช้งานกระดานอัจฉริยะ (interactive white board) หรือ จอ touch screen ขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นต่าง ๆ (ต้องเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์แบบฉายระยะใกล้) 

โปรแกรมของ กระดาน touch screen รุ่นต่างๆ

ราคากลางกระดานอัจฉริยะ

 • ระบบอินฟราเรด (infrared sensor) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
 • ระบบอินฟราเรด (infrared sensor) ขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว ราคาไม่เกิน 190,000 บาท
 • ระบบอิเล็กโตรแมกเนติก (Electromagnetic sensor) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว ราคาไม่เกิน 160,000 บาท
 • อ้างอิงจากกระทรวง ICT

สอบถามเพิ่มเติม

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
msn facebook
line account alleducare
โปรโมชั่น กระดานอัจฉริยะ

คุณลักษณะเฉพาะกระดานอัจฉริยะ

 • ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า 96 นิ้ว
 • เป็นกระดานที่ใช้เทคโนโลยีระบบ อินฟราเรด (Infrared) หรือ ระบบอเิล็กโตรแมกเนติก(Electromagnetic) หรือดีกว่า
 • สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายระบบ LCD/DLP หรือดีกว่า
 • พื้นกระดานทำจากวสัดุที่แข็แรง ทนทาน และลดแสงสะท้อน (Low Glare Screen)
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนัง และติดตั้งบนขาตั้งที่มีล้อเลื่อน
 • สามารถใช้นิ้วหรือวัตถุอื่น ในการเขยีน วาดภาพ หรือควบคุมการทำงานต่าง ๆ ในระบบคอมพวิเตอร์ได้
 • วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็น อุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมกับจอรับภาพซึ่ง
  สามารถทำงานแทนเมาส์สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • รองรับการสัมผัสได้ไม่น้อยกว่า 20 จุด
 • มีไอคอนคำสั่งอยู่ทั้งสองข้าง ข้างล่ะ 25 คำสั่ง เป็นอย่างน้อย
 • มีถาดรองปากกา
 • การเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย หรือทางพอร์ต USB2.0 หรือดีกว่า
  • มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน
   - สามารถรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
   - สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟฟิก ภาพนิ่ง วีดีโอ เสียง ได้
   - สามารถจัดเก็บ ค้นหา บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพวิเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ) ในรูปแบบข้อความ กราฟฟิ ภาพนิ่ง วดิีโอ เสียง ได้
   - สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมส านักงานได้เช่น MS Office, Open Office และ สามารถบันทึกข้อ มูลที่เขียนลงรวมในไฟล์เอกสาร, ไฟล์คำนวณ, ไฟล์นำเสนองานได้
   - รองรับการเขียนด้วยลายมือและ รับเข้าเป็น ตัวพิมพ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
   อย่างน้อย
   - รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
   - สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac
   หรืออื่น ๆ ได้
   - สามารถพิมพ์ ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
  • สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัทพ์มือถือในระบบ Android และ IOS โดยสามารถเขียนและส่งสิ่งที่เขียนมาแสดงที่ หน้าจอกระดานได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเสริม
 • สินค้าที่นำเสนอได้รับมาตราฐาน IEC60950, CE, FCC หรือดีกว่า
 • โรงงานที่ผลิตได้รับมาตราฐานการจัดการ ISO9001 หรือดีกว่า
 • รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณลักษณะเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะฉายใกล้ สำหรับ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

 • รายละเอียดทั่วไป
  1.1 เป็นเครื่องฉายภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคโนโลยีฉายภาพแบบ DLP (Digital Light Processing)
  1.2 เป็นสินค้า Original Product ไม่ใช่สินค้า OEM ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
 • รายละเอียดทางเทคนิค
  2.1 มีความสว่าง (Brightness) 3,600 ANSI Lumens มีอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) 20,000 : 1
  2.2 ใช้ระบบการแสดงผลภาพจากหน่วยประมวลผล DLP แบบ Single 0.65” โดยควบคุมการแสดงสีด้วยวงล้อสี ชนิด 6 ส่วนสี (6 Segments (RGBYCW) Color wheel)
  2.3 ความละเอียดปกติในการแสดงภาพ (Native Resolution) WXGA (1,280 x 800) จุด และรองรับการแสดงผลได้มากสุดที่ (Maximum Resolution) WUXGA 1,920 x 1,200 จุด
  2.4 อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของภาพแบบปกติ(Native Aspect Ratio)แบบ 16 : 10 และรองรับการแสดงผลแบบ 4 : 3
  2.5 มีสัดส่วนระหว่างระยะการฉายภาพกับความกว้างของภาพ (Throw Ratio) 0.49 :1 ซึ่งทำให้สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจน ขนาด 80 นิ้ว ที่ระยะการฉายภาพเพียง 0.84 เมตร
  2.6 เลนส์ฉายภาพ (Projection Lens) มีค่า f = 7.2 มิลลิเมตรและ F =2.65
  2.7 สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจน มีขนาดภาพตามแนวทแยงมุม 50 นิ้ว ถึง 100 นิ้ว ที่ระยะการฉายภาพตั้งแต่ 0.53 – 1.09 เมตร
  2.8 สามารถแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพ (Keystone) ในแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ± 40 องศา
  2.9 ใช้หลอดฉายภาพขนาด 210 วัตต์ และมีอายุการใช้งาน (Lamp Life) ไม่น้อยกว่า 5,500 ชั่วโมง ในโหมดปกติ (Standard Mode) และ ไม่น้อยกว่า 7,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัด(Eco Mode)
  2.10 สามารถรับสัญญาณวิดีโอ (Video Signals)ได้ในระบบ SDTV(480i, 576i), EDTV(480p, 576p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL(B/G/H/I/M/N), SECAM
  2.11 มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้
  • Digital Input : HDMI 1.4b x 2 (HDCP 1.4 compliant) • PC Input : VGA D-Sub 15 pin x 2, S-Video
  • Video Input : Composite Video x 1 • Audio Input : Audio-in Mini Jack x 1
  • Output : VGA-Out x 1, Audio-out Mini Jack x 1 • Control Port : RS232, mini-USB(Service)
  2.12 รองรับการฉายภาพแบบ 3 มิติ ในระบบ DLP-Link 3D Ready เมื่อใช้คู่กับแว่นตา 3 มิติ แบบ DLP Active Link
  2.13 มีระบบขยายเสียง และลำโพงในตัวเครื่อง ขนาด 2 วัตต์(mono)
  2.14 สามารถความคุมการทำงานของเครื่องด้วยปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง หรือ รีโมทคอนโทล
  2.15 น้ำหนักตัวเครื่อง 2.6 กิโลกรัม
 • การรับประกัน และบริการหลังการขาย
  3.1 รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี รับประกันหลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
  3.2 บริการแบบ On-Site Pick Up รับ-ส่ง เครื่องซ่อมจากลูกค้า ตลอดอายุการรับประกัน
  3.3 มีศูนย์บริการตอบคำถามทางเทคนิค การใช้งาน ทางโทรศัพท์ และพนักงานซ่อมที่ได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต

ผลงานบางส่วนของเรา

interactive white board installation
กระดาน อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์บอร์ด
กระดาน แอคทีฟบอร์ด
กระดาน active board
active board
interactive white board
กระดานอัจฉริยะ
interactive white board
learning room interactive board
อินเตอร์แอคทีฟ บอร์ด
กระดาน active board
interactive white board

บริการให้เช่า

เรามีบริการให้เช่า ชุดกระดานพร้อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 96 นิ้ว และ 112 นิ้ว หรือ หากต้องการเช่าเป็นแบบ จออัจฉริยะ (interactive flat panel) พร้อม CPU ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 65 นิ้ว 75 นิ้ว 86 นิ้ว  หากท่านสนใจ สามารถติดต่อที่เราได้ คลิ๊กที่นี้ เพื่อดูรายละเอียด

interactive whiteboard

คำถามพบบ่อย (FAQ)

1. กระดานสัมผัสไม่ได้ (interactive white board cannot touch) 

        ให้ทำการตรวจเช็คสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ เช่น USB cable ว่ามีการเชื่อมต่อแล้วหรือไม่ ระหว่าง กระดาน กับ คอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบแล้วว่า ไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ทำการ เชื่อมต่อ สายสัญญาณเข้าไปใหม่ หาก เชื่อมต่อแล้ว ยังไม่สามารถ สัมผัส ได้อีก ให้ทำการ ถอดสายสัญญาณ USB cable ออกก่อน แล้ว รีสตาร์ท เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง หลังจากนั้นทำการเสียบสายสัญญาณเข้าไปใหม่อีกที

2. จอ touch screen ขนาดใหญ่ จุดที่สัมผัสไม่ตรงกับนิ้วมือ หรือ ปากกาที่ใช้

         ให้ทำการ calibrate การตั้งค่าจุดสัมผัสใหม่อีกครั้ง โดยเข้าไปที่เมนู calibrate ของโปรแกรมกระดานที่ท่านใช้งาน ซึ่งแต่ล่ะ ยี่ห้อ จะมีเมนู calibrate อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่เมนู setting หลังจาก recalibrate แล้ว ก็จะสามารถสัมผัสได้แม่นยำตามเดิม

3. เลือก กระดานอัจฉริยะ (interactive white board) ยี่่ห้อไหนดี
 
         อยู่ที่งบประมาณและความต้องการใช้งานของแต่ล่ะหน่วยงาน ซึ่ง กระดานทุกยี่ห้อในปัจจุบันนี้ ความสามารถ ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ การใช้งานก็จะคล้ายๆ กัน ถ้าให้แนะนำ ทางเราขอแนะนำ เป็น proedu1 ครับ เนื่องจากสัมผัสได้ไหลลื่น และ ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Android และ IOS ได้เป็นอย่างดี 
 
4. โรงเรียนและหน่วยงานราชการ สามารถ ให้เครดิตได้หรือไม่
 
         ทาง บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัด ยินดีให้เครดิตกับทาง หน่วยงานราชการ ระเบียบการสั่งจ่ายเป็นไปตามเงือนไขของทางราชการ
 
5. กระดาน หรือ จอ touch screen ขนาดใหญ่ สามารถโดนกระแทกแรง ๆ ได้หรือไม่
 
         เนื่องจากว่า กระดาน นั้นได้ใช้ sensor อยู่รอบ ๆ ด้านของตัวกระดาน หาก ตัว sensor ไม่ได้รับความเสียหาย ก็ยังสามารถใช้งานกระดานได้ต่อไป ส่วนแผ่นที่รับแสงของกระดานนั้น สามารถรับแรงกระแทกได้ แต่ทางที่ดี ไม่ควรที่จะกระแทก เลยจะดีกว่า นะครับ
 
6. การติดตั้งกระดานยากหรือไม่ สามารถติดตั้งเองได้ไหม
 
          การติดตั้งไม่ยากครับ ทางผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้เอง หากเคยติดตั้งโปรเจคเตอร์ด้วยตนเองแบบแขวนบนเพดานมาแล้ว ก็สามารถติดตั้งได้เองครับ เพราะ กระดาน จะใช้งานร่วมกับ เครื่องโปรเจคเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์  แต่ปกติแล้วถ้าซื้อสินค้ากับเรา เราจะมีบริการติดตั้งให้ฟรีอยู่แล้วครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
7. หากมีหลาย ๆ ห้อง กระดานสามารถที่จะส่งข้อมูลระหว่างห้องได้หรือไม่
 
          สามารถทำได้ครับเพียงแค่เชื่อมต่อกระดานเข้ากับ ระบบเครื่อข่ายเดียวกัน เท่านี้ก็สามารถส่งข้อมูล ระหว่าง กระดาน ไป ถึง กระดาน อีกห้องได้เลยครับ (ความสามารถนี้แล้วแต่ยี่ห้อ ของตัวกระดานครับ)
 
8. เวลาประชุม หรือ สอน สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์วีดีโอได้หรือไม่
 
           สามารถบันทึกได้ครับ สิ่งที่เขียน และ พูด จะถูกบันทึกไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ avi หรือ vdo ไฟล์ ซึ่งตรงนี้ทุกยี่ห้อสามารถทำได้ครับ

สอบถามเพิ่มเติม

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
msn facebook
line account alleducare