โพเดี่ยมอัจฉริยะ (Podium interactive)

โพเดี่ยมอัจฉริยะ

ศูนย์รวม โพเดี่ยมอัจฉริยะ (podium interactive) มีหลายแบบ หลายสไตล์ให้เลือก มีทั้งระบบปรับขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ มี port เชื่อมต่อมากมาย อำนวยความสะดวกในการควบคุมระบบห้องประชุม และ ห้องเรียน สามารถสั่งเปิด ปิด การทำงานผ่านทาง โพเดียมได้ทันที รองรับการควบคุมผ่านระบบซอฟต์แวร์ โดยสามารถควบคุมโพเดี่ยมผ่านทางระบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ระบบสัมผัส

รวมโพเดี่ยมอัจฉริยะทุกแบบ

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์


การทำงาน

โพเดี่ยมอัจฉริยะ สามารถใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พูด ,ผู้สอน, ผู้บรรยาย โดยที่ตัวเครื่องจะมีหน้าจอระบบสัมผัส พร้อมด้วยปากกาเฉพาะ ซึ่ง สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการเขียน ข้อความ ไฮไลต์ พร้อมด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชั่น ปรับรูปทรงเลขาคณิต หรือ ว่าบันทึกหน้าจอ พร้อมด้วยตัว controller ด้านหน้าทำให้สามารถสั่งเปิด ปิด ระบบภาพต่าง ๆ และ เครื่องขยายเสียง หรือ ลดระดับเสียงได้ทันที พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชั่น Card ID เพื่อยืนยันตัวตันและเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

แผงควบคุมการทำงาน ของ โพเดี่ยมอัจฉริยะ

อำนวยความสะดวกในการควบคุมและสั่งการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  • จอระบบสัมผัส สามารถปรับองศาในการมองได้
  • ไมโครโฟนก้านอ่อน
  • ชุดควบคุมการทำงาน
  • ลำโพง
  • ไมโครโฟนไร้สาย
  • เครื่องขยายเสียง

ทำให้การประชุม การเรียน หรือ การบรรยาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการควบคุมแบบไร้สาย โดยสามารถสั่งงานอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใน Protocol เดี่ยวกัน กับตัวควบคุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณมั่นใจว่า การนำเสนอของคุณจะมีความราบรื่น และ เป็นมืออาชีพ

โดยที่คุณสามารถสั่งเปิด - ปิด จอ ที่ไม่ต้องการใช้งาน ดวงไฟ, จอโปรเจคเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า หรือตั้งเวลาในการส่งไฟล์ให้กับผู้ร่วมบรรยาย, ผู้เรียน หรือ เปิดอ่านไฟล์จากผู้ร่วมบรรยาย ที่ส่งเข้ามาให้คุณได้ทันที

ตั่งเวลาการเปิด ปิด เครื่องเสียง เปิดเพลง ลดระดับเสียงได้ ตามที่คุณต้องการ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่า งานของคุณจะเปิด ไม่ตรงเวลา หรือ คลาดเคลื่อนจากกำหนดการที่วางไว้

เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยในข้อมูล เป็นอย่างสูงด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความเสถียรสูง

 

โพเดี่ยมอัจฉริยะ รองรับการควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ แบบไร้สาย
รองรับระบบความปลอดภัย ของ โพเดี่ยมอัจฉริยะ
ชุดควบคุมไร้สาย โพเดี่ยมอัจฉริยะ