แสดง %d รายการ

Smart class room solution

ห้องเรียนอัจฉริยะ smart class room

ระบบ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart class room ด้วยอุปกรณ์ กล้องบันทึกภาพ เสียง โปรแกรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่สามารถควบคุม แอร์ จอ โปรเจคเตอร์ ได้ภายในทีเดียว