แสดง %d รายการ

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา ชีววิทยา

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา ชีววิทยา สามารถใช้เสริมการเรียนรู้ และ ทำให้การเรียนรู้วิชาชีววิทยา เห็นเป็นรูปภาพ ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วย วีดีโอแบบสามมิติ พร้อมคำบรรยาย แบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ทำให้ วิชา ชีววิทยาไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ไม่ต้องท่อง ก็จำได้ มีแบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ พร้อมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสำหรับห้องเรียนแบบ สามมิติ โรงเรียนยุคใหม่