แสดง %d รายการ

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา คณิตศาสตร์

 

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับช่วยสอนและเสริมความความเข้าใจให้ง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบของโปรแกรมเป็นแบบ สามมิติ สามารถใช้งานได้แบบ ออฟไลน์ และ ออนไลน์ มีวีดีโอแบบสามมิติทำให้ เข้าใจได้ง่าย และ มีแบบทดสอบ แบบฝึกหัด พร้อม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสำหรับห้องเรียนแบบ 3 มิติ