แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย แบบ CAI ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม สำหรับช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ มีระดับ อนุบาล ประถม มัธยม สามารถเปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องลงโปรแกรม โดยซอฟต์แวร์จะบรรจุอยู่ใน USB flash drive สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพียงแค่ เสียบ USB flash drive ก็สามารถใช้งานได้ทันที