CMX TM-303C

  • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ เหมาะสำหรับระบบประกาศเสียงตามสาย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ.ฯลฯ

 

เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
รหัสสินค้า: CMX TM-303C หมวดหมู่: