HDMI MATRIX SWITCH 8×8

฿80,000.00

  • เครื่องเลือกและแยกสัญญาณภาพ HDMI
  • HDMI MATRIX SWITCH 8X8
  • สามารถเลือกสัญญาณภาพได้อิสระ
  • มีจอ LCD แสดงสถานะของสัญญาณ
  • สามารถ ตั้งค่าของ ช่องรับ และ ส่ง ผ่านทาง EDID
  • สามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณ RJ45
  • มีปุ่มกดเลือกหน้าเครื่อง
  • มีช่องรับสัญญาณ HDMI ขาเข้า 8 ช่อง และ ขาออก 8 ช่อง
  • รองรับสัญญาณ Full HD และ 4K
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: