HDMI matrix switch in4 out4 (4×4)

฿12,000.00

  • HDMI MATRIX SWITCH 4X4
  • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาเข้า จำนวน 4 ช่อง
  • มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ขาออก จำนวน 4 ช่อง
  • สามารถเลือกสัญญาณ HDMI ได้จากหน้าเครื่อง
  • สามารถส่งสัญญาณ HDMI ออกได้จากหน้าเครื่อง
  • รองรับความละเอียด FULLHD
  • สามารถเข้าไปตั้งค่า EDID ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
  • รับประกัน 1 ปี
  • Download Software for setup EDID
  • คู่มือการใช้งาน 4×4 matrix swich manual

หมายเหตุ : กรุณาเช็คสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพราะบางรายการอาจไม่มีสินค้าในสต็อก

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
Proedu1 logo brand