IQ share WP40

Original price was: ฿23,900.00.Current price is: ฿19,900.00.

  • เครื่องส่งสัญญาณภาพไร้สายคลื่นความถี่ 2.4GHz/5GHz
  • รองรับการแสดงภาพได้ 4 ภาพพร้อมกัน รองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุด 32 เครื่อง
  • ระยะการแสดงภาพภายใน 35 เมตร
  • สามารถกระจายภาพแบบ ไร้สายได้
  • รองรับการเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ต
  • มี usb dongle ไม่ต้องลงโปรแกรมเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน
  • Brochure : IQShare WP40 Brochure

หมายเหตุ : กรุณาเช็คสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพราะบางรายการอาจไม่มีสินค้าในสต็อก

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
IQ brand