IQTouch TB900PRO

฿260,000.00

  • จอสัมผัสอัจฉริยะ IQTouch TB900PRO ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
  • พร้อมด้วยปากกาอัจฉริยะ 2 ด้าม
  • รองรับระบบ การเรียนการสอนแบบออนไลน์
  • มีกล้องอยู่ภายใน และ ไมโครโฟน
ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
IQ brand