ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา ชีววิทยา

  • ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา ชีววิทยา
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน ระดับ ประถม และ มัธยม
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
รหัสสินค้า: โปรแกรม 3 มิติ ชีวะวิทยา หมวดหมู่: