ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน ระดับ อนุบาล

฿10,000.00

  • ซอฟต์แวร์สื่อ CAI ระดับ อนุบาล
  • เป็นแบบ USB flash drive plug and play
  • เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดานอัจฉริยะ จอสัมผัสอัจฉริยะ
  • เนื้อหามากมาย เป็นระบบ อินเตอร์แอคทีฟ ช่วยให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม ในการเรียนได้ตลอดเวลา
  • Catalog อนุบาล 1-3
ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare