ซอฟต์แวร์ 3D วิชา คณิตศาสตร์ มัธยม1-3

  • ซอฟต์แวร์ 3D วิชา คณิตศาสตร์ มัธยม1-3
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนระดับ ม.1-3
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ : กรุณาเช็คสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพราะบางรายการอาจไม่มีสินค้าในสต็อก

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
รหัสสินค้า: โปรแกรม 3 มิติ คณิตศาสตร์ มัธยม1-3 หมวดหมู่: