TOA CA-160

฿4,800.00

  • CA-160 เป็นแอมปลิไฟเออร์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับใช้งานในรถยนต์ ขนาดมีขนาดเพียง 1 DIN กำลังขับ 60 W และยังรองรับการใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ 12 V

     

     

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
TOA brand