TOA EC-380 AS

฿4,700.00

  • EC-380 เป็นไมโครโฟนคอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปทางให้ใช้งานในงานประกาศที่มาพร้อมเสียง Chime ในตัว สามารถใช้งานได้ผ่านแบตเตอรี่หรือผ่านไฟ Phantom Power ได้

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
หมวดหมู่:
TOA brand