TOA EM-380 AS

฿2,200.00

  • TOA EM-380 AS เป็นไมโครโฟนคอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปทางให้ใช้งานในงานประกาศเสียง สามารถใช้งานได้ผ่านแบตเตอรี่หรือผ่านไฟ Phantom Power ได้

หมายเหตุ : กรุณาเช็คสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพราะบางรายการอาจไม่มีสินค้าในสต็อก

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
TOA brand