TOA EM-380 AS

฿2,080.00

  • TOA EM-380 AS เป็นไมโครโฟนคอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปทางให้ใช้งานในงานประกาศเสียง สามารถใช้งานได้ผ่านแบตเตอรี่หรือผ่านไฟ Phantom Power ได้

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
TOA brand