TOA EV-20R

฿28,400.00

  • EV-20R เป็นเครื่องบันทึกและเล่นเสียงดิจิตอล สะดวกในใช้งานที่มีข้อความหรือเพลงเดียวกันออกอากาศซ้ำ ๆ สามารถบันทึกและเล่นเพลงและข้อความได้สูงสุด 4 ประเภท (เวลาทั้งหมด 6 นาที) มีช้อง USB ในการรับข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับใช้งานใน Supermarket ห้องสรรพสินค้า

     

     

     

     

หมายเหตุ : กรุณาเช็คสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพราะบางรายการอาจไม่มีสินค้าในสต็อก

ปุ่มโทร ออล เอ็ดดูแคร์
line account alleducare
TOA brand