ชุดบันทึกการเรียนการสอนพร้อมถ่ายทอดสด VDO lacture capture system

  • อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในยุค Digital
  • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนและภาพพร้อมเสียง
  • มีกล้องสำหรับครู และ นักเรียน
  • ในชุดมีไมโครโฟนแบบติดเพดาน ดีไซน์สวยงาม
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode
หมวดหมู่: