Showing all 3 results

โปรเจคเตอร์ลิฟท์ ราคา เบาๆ

อยากซ่อนโปรเจคเตอร์ไม่ให้เกะกะสายตา ต้องใช้โปรเจคเตอร์ลิฟท์ เรามีราคาปลีก และราคาส่งให้กับคู่ค้า ระยะความสูง 1 เมตร 3 เมตร 5 เมตร

ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ (projector lift)

ลิฟท์โปรเจคเตอร์ Proedu1 รุ่น E5M

35,000.00 ฿

 • เป็นลิฟท์สำหรับติดตั้งโปรเจคเตอร์ แบบซ่อนฝ้า
 • มีความยาวของขาลิฟท์ ยืดได้ระยะสูงสุดที่ 5 เมตร
 • กล่องเก็บมอเตอร์ มีขนาด กว้าง 23 cm. ยาว 35 cm. สูง 16 cm.
 • มีฝาเหล็กสำหรับปิด ฝ้า ขนาด 50x50 ซม.
 • มีรีโมทควบคุมการทำงาน ขึ้น - ลง ของลิฟท์
 • สามารถตั้งค่าระดับความสูงของ ลิฟท์ ได้
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 กิโลกรัม
 • สามารถใช้ได้กับโปรเจคเตอร์ เกือบทุกยี่ห้อ
 • รับประกัน 1 ปี

ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ (projector lift)

ลิฟท์โปรเจคเตอร์ Proedu1 รุ่น E3M

23,000.00 ฿

 • เป็นลิฟท์สำหรับติดตั้งโปรเจคเตอร์ แบบซ่อนฝ้า
 • มีความยาวของขาลิฟท์ ยืดได้ระยะสูงสุดที่ 3 เมตร
 • กล่องเก็บมอเตอร์ มีขนาด กว้าง 23 cm. ยาว 35 cm. สูง 16 cm.
 • มีฝาเหล็กสำหรับปิด ฝ้า ขนาด 50x50 ซม.
 • มีรีโมทควบคุมการทำงาน ขึ้น - ลง ของลิฟท์
 • สามารถตั้งค่าระดับความสูงของ ลิฟท์ ได้
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 20 กิโลกรัม
 • สามารถใช้ได้กับโปรเจคเตอร์ เกือบทุกยี่ห้อ
 • รับประกัน 1 ปี

ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ (projector lift)

ลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ Proedu1 รุ่น E1M

15,000.00 ฿

 • เป็นลิฟท์สำหรับติดตั้งโปรเจคเตอร์ แบบซ่อนฝ้า
 • มีความยาวของขาลิฟท์ ยืดได้ระยะสูงสุดที่ 1 เมตร
 • กล่องเก็บมอเตอร์ มีขนาด กว้าง 50 สูง 30 หนา 30 ซม.
 • มีฝาเหล็กสำหรับปิด ฝ้า ขนาด 50x50 ซม.
 • มีรีโมทควบคุมการทำงาน ขึ้น - ลง ของลิฟท์
 • สามารถตั้งค่าระดับความสูงของ ลิฟท์ ได้
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 กิโลกรัม
 • สามารถใช้ได้กับโปรเจคเตอร์ เกือบทุกยี่ห้อ
 • รับประกัน 1 ปี


ประโยชน์ ชุดลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ projector lift

โปรเจคเตอร์ลิฟท์ ทำหน้าที่ซ่อนเก็บโปรเจคเตอร์เข้าไว้ในฝ้า เพื่อบังสายตา และ ความสวยงาม ซึ่งระยะการ ขึ้น และ ลง ของ ลิฟท์ นั้น สามารถที่จะตั้ง limit ได้ โดยการตั้งผ่านตัวเครื่อง หรือ ตั้งผ่านรีโมท โดยหลักการทำงานจะเป็นการส่งสัญญาณผ่าน RF ส่งไปยังตัวรับสัญญาณของ ลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ การติดตั้ง ต้องทำการเผื่อระยะ ของตัวเครื่องเอาไว้ประมาณ 40 ซม. หมายถึง ระยะจากเพดานมาถึงระดับของฝ้า ถ้ามีพื้นที่ไม่พอ ก็ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้ สำหรับ ถาดรองโปรเจคเตอร์ จะมีขนาด 50x50 ซม. ซึ่งสามารถที่จะนำฝ้ามาตัดตามขนาดและปิดที่ถาดได้