Showing the single result

Smart class room solution

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart class room ด้วยอุปกรณ์ กล้องบันทึกภาพ เสียง โปรแกรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่สามารถควบคุม แอร์ จอ โปรเจคเตอร์ ได้ภายในทีเดียว

  • อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในยุค Digital
  • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนและภาพพร้อมเสียง
  • มีกล้องสำหรับครู และ นักเรียน
  • ในชุดมีไมโครโฟนแบบติดเพดาน ดีไซน์สวยงาม