ซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา ฟิสิกส์

  • ซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา ฟิสิกส์
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน ระดับ ประถม และ มัธยม
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย
  เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
  line ID and barcode
  รหัสสินค้า: โปรแกรม 3 มิติ วิชา ฟิสิกส์ หมวดหมู่: