Showing the single result

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา เคมี

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา เคมี ช่วยเสริมการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น มาในรูปแบบวีดีโอ สามมิติ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีแบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ พร้อมเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ และ ไทย ทำให้วิชา เคมีเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ และ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา เคมี

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา เคมี

  • ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา เคมี
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน ระดับ ประถม และ มัธยม
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย