Showing the single result

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา คณิตศาสตร์

 

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับช่วยสอนและเสริมความความเข้าใจให้ง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบของโปรแกรมเป็นแบบ สามมิติ สามารถใช้งานได้แบบ ออฟไลน์ และ ออนไลน์ มีวีดีโอแบบสามมิติทำให้ เข้าใจได้ง่าย และ มีแบบทดสอบ แบบฝึกหัด พร้อม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสำหรับห้องเรียนแบบ 3 มิติ

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา คณิตศาสตร์

ซอฟต์แวร์ 3D วิชา คณิตศาสตร์ มัธยม1-3

  • ซอฟต์แวร์ 3D วิชา คณิตศาสตร์ มัธยม1-3
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนระดับ ม.1-3
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย