Showing the single result

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา ฟิสิกส์

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา ฟิสิกส์ สำหรับช่วยเสริมการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดียึ่งขึ้น ด้วยรูปแบบของวีดีโอ เป็นแบบ สามมิติ มีบทเรียนเป็น รูปแบบ วีดีโอ สามมิติ มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้เลือก มีแบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ ต่าง ๆ พร้อมวัตถุประสงคการเรียนรู้ ทำวิชา ฟิสิกส์ ไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ วิชา ฟิสิกส์

ซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา ฟิสิกส์

  • ซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนการสอน 3D วิชา ฟิสิกส์
  • เป็นโปรแกรมช่วยในการเรียนการสอน ระดับ ประถม และ มัธยม
  • เนื้อหาเป็นแบบ สามมิติ เสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้เห็นภาพ และที่มา
  • มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สำหรับเรียน
  • เสียงบรรยายเป็นภาษาไทย