TOA WS-420-AS

9,000.00 ฿ 8,500.00 ฿

  • TOA WS 420-AS ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ
  • ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ แบบเดี่ยว
  • ใช้ความถีย่าน UHF
  • มีเครื่อง รับ-ส่ง สัญญาณไร้สาย
SKU: TOA WS-420-AS Category: